KURSEVI ZA ODRASLE

Svaki kurs je osmišljen tako da se nivo jezika detaljno savlada i da na jednostavan način naučite da komunicirate na stranom jeziku.

Izaberite kurs koji Vam najviše odgovara po dinamici, koja se uklapa u Vaš raspored. Posle svakog kursa polaže se završni test.
Nivoi:
A1.1, A1.2, A2.1, A2.2, B1.1, B1.2, B2.1, B2.2, C1.1, C1.2

Standardni kurs

trajanje: 3 meseca
dinamika: 2 puta nedeljno po 90 minuta (dvočas)
cena: 180 e (mesečno 60 e)

Poluintezivni kurs

trajanje: 2 meseca
dinamika: 3 puta nedeljno po 90 minuta (dvočas)
cena: 180 e (mesečno 90 e)

Intezivni kurs

trajanje: mesec dana
dinamika: 5 puta nedeljno po 90 minuta (dvočas)
cena: 150 e

Individualni kurs

trajanje: 2 meseca
dinamika: 2 puta nedeljno po 90 minuta (dvočas)
cena: 32000 din

Individualna nastava

po času:
1 osoba 1 dvočas (90 minuta) 2000 din
2 osobe 1 dvočas (90 minuta) 3000 din

Skype časovi

Kurs od mesec dana:
2 x nedeljno: 150€
3 x nedeljno: 220€
4 x nedeljno: 300€
5 x nedeljno: 360€
Cena jednog časa: 20 €

Scroll to Top